Valsts pārbaudes darbi

VPD grafiks

3 kl.  PDF
6 kl.  PDF
9.kl CE Latviešu valoda PDF
12 kl. CE Latviesu valoda un matemātika PDF
12 kl. CE Angļu valoda PDF
12kl. PDF