TEAMS@MEŽMALA VIDUSSKOLA REGISTRĀCIJA

E-pasta piemers registracijai: skolēna
vārds.uzvārds@gmail.com
jā brīva nav iesakam izveidot
mevs.skolēna vārds.uzvārds@gmail.com 

Skolēniem līdz 13 gadiem reģistrācijā notiek ar vecāku e-pastā palīdzību. 

E-pasta adresi iesūtīt E-klase (Informātikas /Datorikas skolotājiem) 

Paldies!
Teams Support