Skolas soma

„Latvijas skolas soma” Mežmalas vidusskolā

2019./2020.m.g. 2.semestris

Mācību nodarbības virtuālajā realitātē “Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu”

Mūsu skolas 3.,7 – 8. klašu skolēniem 2020.gada 19.februārī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja klātienē piedalīties SIA “P.N.R.”- virtuālā planetārija nodarbībā „Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu”. Skolēniem bija iespēja iepazīsties ar mūsdienīgiem mākslas izpausmes līdzekļiem un mākslinieku, kurš ar tehnoloģiju palīdzību apvieno mākslu un Latvijas literatūru.

Nodarbības laikā 7.-8.kl. skolēni iepazina mākslu, izmantojot tehnoloģiju iespējas. Leļļu un animācijas izrādi skolēni skatījās virtuālajā realitātē, izmantojot 3D brilles. Planetārijā tiek izmantotas ciparu tehnoloģijas, kas ne tikai ļauj demonstrēt zvaigžņotas debesis un izplatījumu visā tās daudzveidībā, bet arī ļauj izveidot unikālu “grimšanas efekta klātbūtni”, kas pilnībā apvij skolēnu un viņa redzes loku.

3.klases skolēniem bija aizraujoši redzēt senos, aizvēsturiskos alu zīmējumus, galveno varoni –  zēnu Leo. Aizraujoši bija skatīties – it kā pats atrodies Leonardo da Vinči piezīmju grāmatā un vajadzēja saprast, ka zēnu sauc tāpat kā Leonardo da Vinči, uzzināt, ka Leonardo savas piezīmes lasīja spoguļa priekšā, jo tās bija ačgārnas un to, ka Leonardo da Vinči rakstīja no kreisās uz labo pusi- spoguļrakstā. Stāsta  būtība – kāda gan būtu pasaule, ja nebūtu krāsu un ja vien būs tādi zēni kā Leo, tad māksla neizzudīs.

Filmas “Dvēseļu Putenis” apmeklējums un izzinoša ekskursija projekcijas telpā

9.kl.skolēniem 2020.gada 18.februārī iniciatīvas ”Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja noskatīties Latvijā veidotu filmu „Dvēseļu putenis”, ar mērķi klātienē iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Pēc filmas noskatīšanās skolēniem tika piedāvāts izzinošs piedzīvojums kinoteātra projekcijas telpā.

Šajā dienā katrs 9.klases skolēns izjuta lieliskas emocijas ar klasesbiedriem!

Manas pārdomas par filmu “Dvēseļu puteni” (fragmenti)

”Latvijas Skolas Soma” projekts piedāvāja mums ļoti labu iespēju noskatīties latviešu filmu “Dvēseļu putenis”. Filma ir par kara laiku, par to, kā tieši pirms simts gadiem latviešu strēlnieki cīnījās par mūsu valsts brīvību, par viņu smago ceļu un cerībām. Šī filma atstāja visiem smagu noskaņojumu, gandrīz visi mani klasesbiedri raudāja…

Justīne Kalniņa, 9.b

„Dvēseļu putenis” ir diezgan traģiska filma. Interesanti un aizraujoši bija sēdēt kinoteātrī un vērot, kā mainās Latvijas vēsture. Dažos filmas momentos mēs visi raudājām… Man gribējās sēdēt un sēdēt, un skatīties filmu līdz galam. Negribējās palaist garām neko no filmas sižeta…

Kristiāna Streļcova, 9.b

Manuprāt, “Dvēseļu putenis” ir asa sižeta traģiska filma. Filmā parādīta vēsturiska kara drāma pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem. Grūti bija skatīties, kā bojā gāja dzīvnieki, nevainīgie cilvēki… kā zaudēja kara laikā radus un tuvos draugus Aleksandrs Grīns, galvenais filmas varonis… Tajā pašā laikā man patika filma, jo tā bija ļoti aizraujoša un tajā grandiozi attēlotas kara darbības!

Melānija Milāna Smirniha 9.b

Es  uzmanīgi skatījos filmu, gribēdama saprast galveno domu … gandrīz noraudāju visu filmu, grūti bija noskatīties filmu līdz galam… Man bija patīkami apzināties, ka šo filmu radīja šeit, mūsu Latvijā!

Darja Giņko, 9.b

Informāciju sagatavoja  direktores vietniece izglītības jomā D.Labrence

2019./2020.m.g. 1.semestris

„Latvijas skolas soma” projekta ietvaros mūsu skolēniem tika dota iespēja  klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt  Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.

Piedaloties muzejizglītojošās programmās Jaunmoku  pilī, skolēni aktīvi līdzdarbojās “Mammadaba” programmā,  izzinot dabu un procesus tajā. Ekskursiju laikā  Zīmes centrā skolēni atklāja  līdz šim vēl nepiedzīvotas sajūtas, jo centra galvenais elements, kas atgādina akmens kubu, uztver un ataino ornamenta veidā vēstījumu, ko pauž cilvēka ķermenis un instinkts.

Muzikāli izzinošā  programmā “Ceļojums skaņu pasaulē” pateicoties jaunās paaudzes latviešu operdziedātājai Evita Pehlaka (soprāns) un koncertmeistaram Ventim Zilbertam (klavieres) skolēni klausījās, kā mūzika savijās ar aizraujošiem stāstiem par mūziku, operas un kamerdziedāšanas  žanru un personīgi pieredzētiem notikumiem mūzikas laukā.

Piedaloties un aktīvi darbojoties Rakstnieku un mūzikas muzeja ceļojošās darbnīcās skolēni apzinājās, ka muzeja ikdienas darbs ir nozīmīgs nacionālās identitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un aktualizēšanā Latvijas sabiedrībā, kā arī Latvijas tēlu veidošanā ārpus tās robežām.

Ekspozīcijas apmeklējuma laikā  „Grāmata Latvijā” skolēni noklausījās stāstu par grāmatas kā medija attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Piedaloties sarunā par grāmatas iespējām, skolēni varēja aizdomāties arī par savām attiecībām ar grāmatu.

Latvijas skolas somas aktivitātes 2019./2020.m.g. 1.(sem.)

 Sagatavoja Daila Labrence

Latvijas skolas soma
2018./2019.m.g. 1. semestris

Mūsu skola piedalās projektā „Latvijas skolas soma”, kas ir iecerēts kā viena no lielākajām dāvanām Latvijas skolēniem valsts simto dzimšanas dienu sagaidot. Projekta aktivitāšu īstenošanai 2018./2019.m.g. 1. semestrī saņēmām no Kultūras ministrijas (KM) finansiālu atbalstu, kas tika izmantots projektā iekļauto pasākumu biļešu iegādei un transporta izmaksu segšanai.
Projekta „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Projekta darbības saturiski aptver:

1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;

2. Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;

3. zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā, akcentējot zinātnes un inovāciju nozīmi kultūras un cilvēka identitātes attīstības perspektīvā;

4. Latvijas dabu un kultūrainavu, dodot skolēniem iespēju klātienē piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma vienotību kā valsts identitātes daļu.