Skolas soma

Skolas soma

„Latvijas skolas soma” Mežmalas vidusskolā

2019./2020.m.g. 1.semestris

„Latvijas skolas soma” projekta ietvaros mūsu skolēniem tika dota iespēja  klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt  Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.

Piedaloties muzejizglītojošās programmās Jaunmoku  pilī, skolēni aktīvi līdzdarbojās “Mammadaba” programmā,  izzinot dabu un procesus tajā. Ekskursiju laikā  Zīmes centrā skolēni atklāja  līdz šim vēl nepiedzīvotas sajūtas, jo centra galvenais elements, kas atgādina akmens kubu, uztver un ataino ornamenta veidā vēstījumu, ko pauž cilvēka ķermenis un instinkts.

Muzikāli izzinošā  programmā “Ceļojums skaņu pasaulē” pateicoties jaunās paaudzes latviešu operdziedātājai Evita Pehlaka (soprāns) un koncertmeistaram Ventim Zilbertam (klavieres) skolēni klausījās, kā mūzika savijās ar aizraujošiem stāstiem par mūziku, operas un kamerdziedāšanas  žanru un personīgi pieredzētiem notikumiem mūzikas laukā.

Piedaloties un aktīvi darbojoties Rakstnieku un mūzikas muzeja ceļojošās darbnīcās skolēni apzinājās, ka muzeja ikdienas darbs ir nozīmīgs nacionālās identitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un aktualizēšanā Latvijas sabiedrībā, kā arī Latvijas tēlu veidošanā ārpus tās robežām.

Ekspozīcijas apmeklējuma laikā  „Grāmata Latvijā” skolēni noklausījās stāstu par grāmatas kā medija attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Piedaloties sarunā par grāmatas iespējām, skolēni varēja aizdomāties arī par savām attiecībām ar grāmatu.

Latvijas skolas somas aktivitātes 2019./2020.m.g. 1.(sem.)

 Sagatavoja Daila Labrence


„Latvijas skolas soma”
2018./2019.m.g. 1. semestris

Mūsu skola piedalās projektā „Latvijas skolas soma”, kas ir iecerēts kā viena no lielākajām dāvanām Latvijas skolēniem valsts simto dzimšanas dienu sagaidot. Projekta aktivitāšu īstenošanai 2018./2019.m.g. 1. semestrī saņēmām no Kultūras ministrijas (KM) finansiālu atbalstu, kas tika izmantots projektā iekļauto pasākumu biļešu iegādei un transporta izmaksu segšanai.
Projekta „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Projekta darbības saturiski aptver:

1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;

2. Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;

3. zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā, akcentējot zinātnes un inovāciju nozīmi kultūras un cilvēka identitātes attīstības perspektīvā;

4. Latvijas dabu un kultūrainavu, dodot skolēniem iespēju klātienē piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma vienotību kā valsts identitātes daļu.

>