Pirmsskola

Iestādē tiek realizēta:

Mazakumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (0101112).


Pirmsskolā uzņem bērnus no 3 gadu vecuma.


Pirmsskolā strādā kvalificētas un radošas pedagoģes (grupu audzinātājas), sporta skolotāja, mūzikas skolotājas, logopēde, medmāsa un skolotāju palīgi.

Rotaļnodarbībās bērni apgūst latviešu un krievu valodas, apkārtnes mācību, matemātiku, rokdarbus, zīmēšanu. Bērniem ir iespēja papildus apgūt arī angļu valodu un apmeklēt baseinu. Bērniem tiek nodrošināta ēdināsana trīs reizes dienā, pastaigas un rotaļas labiekārtotā bērnu laukumā.