Maksas pakalpojumi

Jūrmalas pilsētas domes lēmums

Lielā sporta zāle

Telpas noslogojums 2020.g.janvāris – maijs

Diena

Laiks

no – līdz

Nodarbības veids

Atbildīgais pedagogs

Piezīmes/telpas izmanto

Pirmdiena

8.00 – 15.45

Sporta nodarbības

T.Kozlova

Mežmalas vidusskola

15.50 – 17.15

Interešu izglītība sportā

T.Kozlova

Mežmalas vidusskola

17.20 – 21.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva, I. Jāpiņa

Jūrmalas Sporta skola

Otrdiena

8.00 – 14.10

Sporta nodarbības

T.Kozlova, J.Azovskis

Mežmalas vidusskola

13.30 – 15.00

Interešu izglītība sportā

J.Azovskis

Mežmalas vidusskola

15.00 – 20.00

Mākslas vingrošana

O.Timofejeva, 

I. Timofejeva, I. Jāpiņa

Jūrmalas Sporta skola

20.00 –  22.00

Futbols

N. Kulmanakovs, A.Briļs

Jūrmalas Sporta skola

Trešdiena

8.00 – 15.45

Sporta nodarbības

T.Kozlova, J.Azovskis

Mežmalas vidusskola

15.50 – 17.15

Interešu izglītība sportā

T.Kozlova

Mežmalas vidusskola

17.00 – 21.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva, I. Jāpiņa

Jūrmalas Sporta skola

Ceturtdiena

8.00 – 15.45

Sporta nodarbības

T.Kozlova, J.Azovskis

Mežmalas vidusskola

15.50 – 17.15

Interešu izglītība sportā

T.Kozlova

Mežmalas vidusskola

17.20 – 21.00

Mākslas vingrošana

O.Timofejeva,

I. Timofejeva, I. Jāpiņa

Jūrmalas Sporta skola

Piektdiena

8.00 – 15.00

Sporta nodarbības

T.Kozlova, J.Azovskis

Mežmalas vidusskola

15.00 – 20.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva,

 I. Timofejeva, I. Jāpiņa

Jūrmalas Sporta skola

20.00 – 22.00

Futbols

N. Kulmanakovs, M.Poļakovs

Jūrmalas Sporta skola

Sestdiena

14.00 – 16.00

Futbols

N. Kulmanakovs A.Briļs

Jūrmalas Sporta skola

16.00 – 18.00

Futbols

J. Smirnovs

Jūrmalas Sporta skola

18.00 – 20.00

Futbols

A.Dmitrijevs

Jūrmalas Sporta skola

Svētdiena

11.00 – 13.00

Futbols

A.Dmitrijevs

Jūrmalas Sporta skola

13.00 – 15.30

Futbols

A.Briļs

Jūrmalas Sporta skola