Informācija

Informācija  par viedkaršu  “Skolēnu apliecību” saņemšanu Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolēniem, kas no 01.09.2020. uzsāks mācības Mežmalas vidusskolā,  kā arī  skolas skolēniem, kas viedkarti “Skolēnu apliecību ”ir nozaudējuši vai tā ir sabojāta:

  1. Skolas kancelejā  lūdzam saņemt izziņas, kā apliecinājumu,  ka esat  Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolēns;
  2. Lai saņemtu viedkarti “Skolēna apliecība”, vecākam vai aizbildnim kopā ar bērnu jāierodas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot savu un izglītojamā personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un izziņu no skolas.  Apmeklētāju apkalpošanas speciālists pārbaudīs datus  un izgatavos skolēna apliecību. Viedkartes “Skolēna apliecība” pirmreizēja izsniegšana ir bez maksas.

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros,  Raiņa ielā 110 (Kauguru kultūras nams, durvis blakus aptiekai). Darba laiks:

pirmdienās  – 8.30 – 13.00 un 13.30 – 18.00,

otrdienās – ceturtdienās plkst. 8.30 – 13.00 un 13.30 – 17.00,

piektdienās – plkst. 8.30 – 13.00 un 13.30 – 16.00.   

Tālrunis uzziņām Mežmalas vidusskolā: 28374899