Fakultatīvi

Pielikums Nr. 1
Rīkojumam Nr. 1.1-11/5
no 06.01.2020.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas fakultatīvu grafiks.
2019./2020. mācību gada II semestrī.

Klase Priekšmets Skolotājs Diena Laiks Telpa
1.a Matemātika N. Goršanova otrdiena 12.40 – 13.20 33. kab.
1.b Matemātika L. Borisova ceturtdiena 12.40 – 13.20 32. kab.
2.a Matemātika I.Nagornaja piektdiena 12.40 – 13.20 35. kab.
1. a Datorika A. Zubkovska pirmdiena 7.55 – 8.35 22. kab.
1.b Datorika A. Zubkovska otrdiena 7.55 – 8.35 22. kab.
2.a Datorika A. Zubkovska trešdiena 7.55 – 8.35 22. kab.
2.b Datorika A. Zubkovska ceturtdiena 7.55 – 8.35 22. kab.
2.b Matemātika I. Morozova trešdiena 7.55 – 8.35 34. kab.
3.a Matemātika M. Rivoņenko ceturtdiena 12.40 – 13.20 303. kab.
4.a Matemātika Šaporenko piektdiena 7.55 – 8.35 31. kab.
4.b Matemātika J. Bizjajeva piektdiena 7.55 – 8.35 300. kab.
6.a Latviešu valoda un literatūra B. Livčāne trešdiena 14.20 – 15.00 30. kab.
6.b Latviešu valoda un literatūra B. Livčāne trešdiena 15.05 – 15.45 30. kab.
6. a Angļu valoda L. Andrejeva pirmdiena 15.05 – 15.45 304. kab.
6. b Angļu valoda N. Bartuša pirmdiena 14.20 – 15.00 310. kab.
7.a Angļu valoda N. Stupele piektdiena 14.20 – 15.00 307. kab.
9. a, b Angļu valoda L. Andrejeva piektdiena 14.20 – 15.00 304. kab.
9. a, b Angļu valoda N. Bartuša piektdiena 15.05 – 15.45 310. kab.
10. a Matemātika J. Risņika piektdiena 7.55 – 8.35 311. kab.
10.a-11.a Informātika V. Ivanovs ceturtdiena 15.05 – 15.45 15.50 – 16.30 22./23.kab.
12.a Matemātika O. Burņina piektdiena 15.05 – 15.45 309. kab.

Sagatavoja: direktores vietniece izglītības jomā V. Karavajeva

Viktorija.Karavajeva@edu.jurmala.lv

PDF