eTwinning projekts

Pieredzes apmaiņas brauciens Somijā

      No 22.līdz 24.maijam Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ apakšprogrammas eTwinning vēstnieki tikās jau ceturtajā Baltijas valstu (Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas) eTwinning vēstnieku kontaktseminārā, kas šogad notika Somijā Helsinkos. Latviju šajā seminārā pārstāvēja deviņi eTwinning vēstnieki.

     Kontaktsemināra dalībniekus sveica un uzrunāja Somu nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji Mikko Nupponen, Somijas eTwinning vēstniece Tiina Sarisalmi rosināja ēstniekus izvērtēt Baltijas vēstnieku sadarbību, grupās apspriežot priekšlikumus tā uzlabošanai. Kā viena no idejām bija UNESCO skolu un Baltijas jūras projekta (BSP) skolu sadarbība, izmantojot eTwinning projektus. Nākamā tēma bija demokrātiskā līdzdalība izglītībā un eTwinning projektos. Vēstnieki analizēja demokrātiskas pilsonības kompetences.
Nākamajā dienā skolotāji apguva jaunu tiešsaistes rīku ThingLink, kurš ļauj skolotājiem radoši veidot vizuālos materiālus visos mācību priekšmetos, ievietojot foto, video, audio, kartes, testus, viktorīnas.

    Somijas eTwinning vēstnieks Antti Piiroinen klātesošos iepazīstināja ar Somijas izglītības sistēmu, dažādu mācību priekšmetu skolotāju darba laiku un pienākumiem. Piemēram, Somijā 7. līdz 9.klasē ir atsevišķs mācību priekšmets veselības mācība, kas Latvijā pirms kāda laika tika integrēts sociālajās zinībās. Speciālajai izglītībai ir atsevišķi nodalīts skolas spārns, kurā pārējie skolas skolēni neiet. Šeit ir gan individuālas mācību telpas bērniem ar autismu, gan kopīga mācību telpa, gan atpūtas telpa. Mūzikas kabinetā ir dažādi mūzikas instrumenti, dodot iespēju pilnveidoties katram skolēnam.

    Pieredzes apmaiņa bija vērtīga, guvām daudz vērtīgu ideju turpmākajam darbam.

Natalja Stupele, eTwinning vēstniece

Mūsu skolotāja, Natalja Stupele – eTwinning vēstniece
Katru gadu eTwinning vēstnieku tīkls uzņem jaunus dalībniekus, kuri gatavi dalīties savā eTwinning pieredzē, iedvesmot skolotājus savā mācību darbā izmantot projektu metodi un jēgpilni pielietot tehnoloģijas. Esam lepni, ka nākamā mācību gadā eTwinning vēstnieku pulkā darbosies pedagogs no musu skolas – Nataļja Stupele 
Kas ir eTwinning vēstnieks? 
eTwinning vēstnieks ir pieredzējis pedagogs, eTwinning projektu īstenotājs un padomdevējs, kas regulāri dalās savā pieredzē. 
A.Zubkovska