Erasmus + projekta skolēnu un skolotāju vizīte Polijā

Otrā mobilitāte – tikšanās Polijā

2019.gadā no 24. līdz 30.martam Polijā (Lagiewniki) tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “If I were” mācību vizīte – sanāksme, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no projektā iesaistītajām dalībvalstīm – Polijas, Turcijas, Rumānijas, Spānijas, kā arī 4 pedagogi (Andžela Zubkovksa, Nataļja Stupele, Irina Kļimanova, Vineta Fedosenko) un četri  skolēni (Darja Ginko, Sofija Marceņuka, Marats Ilgavizis, Aleksandrs Saļmanovs) no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.
        Visas projekta aktivitātes saistītas ar Eiropas Savienības 2018. gadā pasludināto Eiropas Kultūras mantojuma gadu, lai popularizētu bagāto un daudzveidīgo Eiropas kultūras mantojumu, uzlabotu izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, stiprinātu piederības sajūtu kopīgai Eiropas kultūras telpai.

Projekta galvenā mērķauditorija ir skolēni, jo viņi ir tie, kuri iegūto pieredzi un zināšanas izmantos nākotnē. Viena no projekta dalībniecēm, 8.klases skolniece Sofija Marceņuka, par šo nedēļu teica: „Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā, nedēļa Polijas ģimenē man atmiņā paliks ilgu laiku. Šīs nedēļas laikā es ieguvu daudz jaunu draugu, uzlaboju angļu valodas prasmes, piedalījos interesantās projekta aktivitātēs, guvu daudz neaizmirstamu emociju, kā arī kļuvu patstāvīgāka. Bija grūti šķirties ar projekta dalībniekiem no citām valstīm, jo pa šo īso laiku mēs visi sadraudzējāmies! Paldies skolotājiem par šo iespēju piedalīties projektā, tā ir lieliska pieredze turpmākajai dzīvei!”
           Skolēniem šī projekta pieredze bija ļoti noderīga angļu valodas prasmju un sociālo prasmju attīstīšanai, kā arī atbildības sekmēšanai par uzticētā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Tā bija arī nenovērtējama pieredze pedagogiem – sadarboties angļu valodā ar kolēģiem no citām valstīm projekta uzdevumu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā. Ieguvums ir visiem !

          Projekta dalībnieki ar nepacietību gaida jaunas tikšanās ar pārējiem projekta dalībniekiem Spānijā un Rumānijā.

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Nataļja Stupele


“Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) projekts “Ja es būtu / If I were”

Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekts “Ja es būtu / If I were” sadarbībā ar partneri
“Anamur” vidusskola (Turcijā).
Uzsākšanas datums 01.11.2018. Projekta ilgums 2 gadi.


Pirmā mobilitāte – tikšanās Turcijā 
02.11.-11.11.2018. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolotāju delegācija piedalījās vizītē Turcijā Erasmus+ KA2 projektā „Ja es būtu /If I were”. “Anamur Borsa” skola atrodas nelielā pilsētiņā Anamurā, kas ir nepilnu trīs stundu braucienā no Antālijas. Skolu pārstāvēja Andžela Zubkovska, Nataļja Stupele un Vineta Fedosenko. Projektā piedalās skolas no Spānijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas, ar mērķi pilnveidot prasmes par demokrātiju, radošumu, kultūru, kā arī mācīties droši un atbildīgi lietot medijus. Dalībniekiem bija iespējā apmeklēt visnozīmīgākās vietas pilsētas centrā, kā arī piedalīties mācību nodarbības un pasākumos. Mājinieku sirsnība un atvērtība radīja ģimeniskuma un kopības sajūtu, īpaši neaizmirstams bija tautas dziesmu vakars ar atšķirīgām melodijām un sarunām par katras tautas kultūras vērtībām.
Nākamā tikšanās paredzēta Polijā, kurai gatavojamies, jo jāveic nopietns mājas darbs “Demokrātija caur radošumu” – ziņu saturs un to interpretācija dažādos avotos.
Direktores vietniece izglītības joma Nataļja StupeleErasmus +  projekta skolēnu un skolotāju vizīte Spānijā

No 20. līdz 25. oktobrim Erasmus+ projekta ietvaros skolotājas – Irina Klimanova, Vineta Fedosenko, direktores vietnieces izglītības jomā Nataļja Stupele un Viktorija Karavajeva un četri  skolēni, Aleksandra Pņova, Amelija Stebakova, Daniil Aņikovičs, Stoļarovs Artjoms, piedalījās trešajā mācību vizītē – sanāksmē Spānijā kopā ar citu partnervalstu pārstāvjiem.

Šīs sanāksmes galvenais uzdevums bija prezentēt savas projekta aktivitātes, kā arī iepazīt tradīcijas partnervalstīs. Vēlāk brīvajā laikā projekta dalībnieki uzdeva viens otram jautājumus par prezentētajām tradīcijām un mēģināja atdarināt tradicionālo deju kustības vai biežāk lietotos vārdus kādā no partnervalstu svešvalodām.

Tikšanās notika Pedro Munoz skolā, kur pedagogi vēroja mācību stundas, diskutēja par aktualitātēm izglītībā, bet skolēni apmeklēja mācību stundas un mācījās kopā ar saviem spāņu draugiem.

Šī projekta mobilitāte skolēniem ļauj pasauli ieraudzīt savādāk, saprast katra dalībnieka stiprās un vājās puses, kā arī paplašina redzesloku. Projektā gūtā pieredze un emocijas ir neizmērojamas, tā ir iespēja attīstīt sevi dažādās jomās un iegūt daudz jaunu draugu, neskatoties uz kultūru atšķirībām un dažkārt arī valodas barjeru.

Direktores vietniece izglītības jomā N.Stupele