Skolas pārbaudes darbi

1 – 4 kl. oktobris  PDF
1 – 4 kl. novembris PDF
1 – 4 kl. decembris PDF
1 – 4 kl. februāris PDF
1 – 4 kl. marts PDF
1 – 4 kl. aprīlis PDF 


5 – 12 kl. oktobris  PDF
5 – 12 kl. novembris PDF
5 – 12 kl. decembris PDF
5-12 kl. janvāris PDF
5-12 kl. februāris PDF
5-12 kl. marts PDF
5-12 kl. aprīlis PDF