Maksas pakalpojumi

Jūrmalas pilsētas domes lēmums

Mežmalas vidusskola

Lielā sporta zāle

Telpas noslogojums no 2020.g.septembra

Diena

Laiks

no – līdz

Nodarbības veids

Atbildīgais pedagogs

Piezīmes/telpas izmanto

Pirmdiena

12.40 – 16.10

Sporta nodarbības

T. Kozlova

Mežmalas vidusskola

16.15 – 17.40

Interešu izglītība sportā

T. Kozlova

Mežmalas vidusskola

18.00 – 21.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva 

Jūrmalas sporta skola

Otrdiena

8.40 – 16.55

Sporta nodarbības

I. Briede, J. Azovskis, L.Usovs

Mežmalas vidusskola

14.40 – 16.10

Interešu izglītība sportā

J.Azovskis

Mežmalas vidusskola

17.20 – 21.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva 

Jūrmalas sporta skola

Trešdiena

10.20 – 16.10

Sporta nodarbības

T. Kozlova, L.Usovs

Mežmalas vidusskola

16.20 – 17.40

Interešu izglītība sportā

T.Kozlova

Mežmalas vidusskola

18.00 – 21.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva 

Jūrmalas sporta skola

Ceturtdiena

7.55 – 16.55

Sporta nodarbības

T. Kozlova, 

J. Azovskis, L.Usovs

Mežmalas vidusskola

15.30 – 16.55

Interešu izglītība sportā

T.Kozlova

Mežmalas vidusskola

17.20 – 21.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva 

Jūrmalas sporta skola

Piektdiena

8.40 – 16.10

Sporta nodarbības

T. Kozlova, 

J. Azovskis. I. Briede

Mežmalas vidusskola

16.30 – 21.00

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva 

Jūrmalas sporta skola

 

 

Sestdiena

 

9.00 – 14.00 

 

Mākslas vingrošana

O. Timofejeva, 

I. Timofejeva

Jūrmalas sporta skola

14.30 – 16.00

16.30 – 18.00

18.30  20.00

 

Futbols

A. Briļs

N. Kulmanakovs

J. Smirnovs

 

Jūrmalas sporta skola

Svētdiena

11.00 – 13.00

Futbols

V. Družiņins

Mežmalas vidusskola