Kontakti

Kanceleja
tel. 67739651 Mob.:28374899
e-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv

Direktore
Andžela Zubkovska
tel. 29849071
e-mail: andzela.zubkovska@edu.jurmala.lv
Skolas adrese un rekvizīti:
Jūrmalas Mežmalas vidusskola
Rūpniecības iela 13
Jūrmala
LV-2016
Reģistrācijas Nr.: 90000051595


Banka: A/S “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Konts: LV89PARX0002484572008

Personas datu aizsardzība:
Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālrunis: 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv