Kontakti

Kanceleja
tel. 67739651 Mob.: 28374899
e-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv

Direktore
Andžela Zubkovska
tel. 29849071
e-mail: andzela.zubkovska@edu.jurmala.lv

Skolas adrese un rekvizīti:
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Rūpniecības iela 13
Jūrmala
LV-2016
Reģistrācijas Nr.: 90000051595
Banka: A/S “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Konts: LV89PARX0002484572008