Metodiskā padome un Metodiskās komisijas

 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Metodiskās padome

 

Metodiskās padomes vadītāja

Andra Mančasa

direktores vietniece izglītības jomā

 

 

Metodiskās padomes sastāvs

Veronika Ramāne

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Larisa Rodika

krievu valodas un literatūras skolotāja

Klavdija Šilova

angļu valodas skolotāja

Karīna Staško

matemātikas un bioloģijas skolotāja

Olga Vasiļjeva

dabaszinību, ekonomikas, ģeogrāfijas skolotāja

Irina Kļimanova

mājturības un tehnoloģiju un dizaina skolotāja

Daila Labrence

direktora vietniece izglītības/audzināšanas jomā

Jeļena Imaka

skolas psiholoģe

Larisa Borisova

sākumskolas     skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

sākumskolas     skolotāja

Kristīne Avota

sociālo zinību skolotāja

Andžela Zubkovska

direktore

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Metodiskās komisijas

 

 

“Latviešu valoda un literatūra”

Veronika Ramāne

MK vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ilona Pūliņa

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ligita Priede

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Baiba Livčāne  

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Daila Labrence

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Olga Karpova

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Irina Morozova

latviešu valodas  un literatūras skolotāja sākumskolā

Evelīna Kalēja

latviešu valodas un literatūras skolotāja sākumskolā

 

“Krievu valoda un literatūra 5.-12.kl.”

Larisa Rodika

MK vadītāja, krievu valodas un literatūras skolotāja

Tatjana Šumļajeva

krievu valodas un literatūras skolotāja

Žanna Kupčika

krievu  valodas un literatūras skolotāja

 

 

“Svešvalodas”

Klavdija Šilova  

MK vadītāja, angļu valodas skolotāja

Anastasija Tomasa

angļu valodas skolotāja

Ilga Migla

vācu un angļu  valodas skolotāja

Natālija Bartuša

angļu valodas skolotāja

Irina Beļeviča

angļu valodas skolotāja

 

 

“Matemātika, fizika un uzņēmējdarbība”

Karīna Staško

MK vadītāja, matemātikas skolotāja

Olga Burņina

matemātikas skolotāja  

Larisa Borisova

matemātikas skolotāja  

Jūlija Risņika

matemātikas, fizikas skolotāja  

Tatjana Sokolova

matemātikas, ekonomikas skolotāja  

Andris Čuda

uzņēmējdarbības pamatu skolotājs

 

 

“Dabaszinātnes”

Olga Vasiļjeva

MK vadītāja, dabaszinību, ģeogrāfijas skolotāja

Irina Lipska

ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Inese Vīksniņa

bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Karīna Staško

bioloģijas skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

dabaszinību skolotāja

 

 

“Mājturība, tehnoloģijas un mākslas”

Irina Kļimanova  

MK vadītāja, mājturības un tehnoloģiju un dizaina skolotāja

Ketija Davidone

mūzikas skolotāja

Olga Hoļme

vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

Pāvels Rošiors

mājturības un tehnoloģiju, dizaina un inženierzinību skolotājs

Vineta Feodosenko

informātikas un datorikas skolotāja

Vitālijs Ivanovs

informātikas un datorikas skolotājs

 

 

“Sports un veselība”

Andra Mančasa  

MK vadītāja, direktores vietniece izglītības jomā

Jurijs Azovskis

sporta un veselības skolotājs

Tatiana Kozlova

sporta un veselības skolotāja

Inta Briede

sporta un veselības skolotāja

Darja Brovkina

sporta un veselības skolotāja

 

 

“Sākumskola”

Larisa Borisova

MK vadītāja, sākumskolas  skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

MK vadītāja, sākumskolas  skolotāja

Nataļja Goršanova

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Elīna Kalēja

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Marianna Rivoņenko

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Anna Šaporenko

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Irina Morozova

sākumskolas  skolotāja

 

“Sociālās zinības un vēsture”

Kristīne Avota

MK vadītāja, sociālo zinību  skolotāja

Taisija Jegorova

Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību     skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

sociālo zinību skolotāja

 

 

 

“Klases audzinātāji”

Anna Šaporenko 

1.a klases audzinātāja             

Jeļizaveta Bizjajeva

1.b klases audzinātāja 

Nataļja Goršanova

2.a klases audzinātāja              

Larisa Borisova

2.b klases audzinātāja 

Elīna Kalēja

3.a klases audzinātāja 

Irina Morozova

3.b klases audzinātāja 

Marianna Rivoņenko

4.a klases audzinātāja

Irina Kļimanova

Vineta Feodosenko

5.a klases audzinātājas

Larisa Rodika

5.b klases audzinātāja 

Karīna Staško

6.a klases audzinātāja 

Olga Karpova

6.b klases audzinātāja 

Žanna Kupčika

7.a klases audzinātāja

Olga Burņina

7.b klases audzinātāja

Irina Beļeviča, Taisija Jegorova

8.a klases audzinātājas            

Jeļena Imaka

8.b klases audzinātāja

Kristīne Avota

9.a klases audzinātāja

Tatjana Šumļajeva

9.b klases audzinātāja 

Andra Mančasa

10.a klases audzinātāja

Daila Labrence

11. un 12.a klašu audzinātāja

 

 

“Atbalsta komanda”

Jeļena Imaka

MK vadītāja, skolas psiholoģe 

Kristīne Avota

sociālā pedagoģe

Tatjana Prokofjeva

speciālā pedagoģe

Irina Kļimanova

bibliotekāre

Doloresa Minkeviča

logopēde

Vita Vasiļjeva

pirmsskolas un skolas māsa

Daina Dzergača

pirmsskolas un skolas māsa

 

 

 

“Pirmsskola”

Andžela Zubkovska

MK vadītāja, skolas direktore

Olga Rogonova

pirmsskolas izglītības skolotāja

Ada Kīle

pirmsskolas izglītības skolotāja

Stella Rezņikova-Vorobjova

pirmsskolas izglītības skolotāja

Svetlana Noskova

pirmsskolas izglītības skolotāja

Nataļja Suslova

pirmsskolas izglītības skolotāja

Jeļena Rodeviča

pirmsskolas izglītības skolotāja

Darja Brovkina

pirmsskolas izglītības skolotāja

Marina Čermaka

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

Inta Briede

pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

Tatjana Svirina

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Ārija Milovanova

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Tatjana Pobjaržina

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 

upd: 30.12.2020 12:50