Izglītības programmas

Jūrmalas Mežmalas  pamatskola ir Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības  dibināta un Jūrmalas valstpilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno izglītības programmas: