Skolotāji un personāls

Meklēt

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Klases audzinātāja

direktore

Andžela Zubkovska

 

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Karavajeva

 

direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas skolotāja

Daila Labrence

11. a, 12.a

direktores vietniece izglītības jomā

Andra Mančasa

 10. a

 

 

 

Dabaszinību, ģeogrāfijas  un ekonomikas skolotāja

Olga Vasiļjeva

 

angļu valodas skolotāja

Irina Beļeviča

8.a

angļu valodas skolotājas

Natālija Bartuša,
Klavdija Šilova, 
Anastasija Tomasa

 

vācu un angļu valodas skolotāja

Ilga Migla

 

ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Inese Vīksniņa

 

informātikas un datorikas skolotāja

Vineta Fedosenko

5.a

informātikas un datorikas skolotājs

Vitālijs Ivanovs

 

krievu valodas un literatūras skolotāja

Larisa Rodika

5. b

krievu valodas un literatūras skolotāja

Tatjana Šumļajeva

9. b

krievu valodas un literatūras skolotāja

Žanna Kupčika

7. a

ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Irina Lipska

 

latviešu valodas un literatūras skolotājas

Veronika Ramāne, 
Baiba Livčāne, Ligita Priede

 

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Olga Karpova

6. b

Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja

Taisija Jegorova

8. a

logopēde

Doloresa Minkeviča

 

Matemātikas, fizikas un projicēšanas metožu skolotāja

Jūlija Risņika

 

matemātikas skolotāja

Olga Burņina

7. b

matemātikas skolotāja

Tatjana Sokolova

 

matemātikas un bioloģijas skolotāja

Karīna Staško

6. a

uzņēmējdarbības pamatu skolotājs

Andris Čuda

 

bibliotekāre, mājturības, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Irina Kļimanova

5. a

mājturības, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs

Pāvels Rošiors

 

mūzikas skolotājas

 Ketija Davidone, Marina Čermaka

 

pirmsskolas skolotājas

Svetlana Noskova, 
Jeļena Rodeviča

5. grupa

pirmsskolas skolotājas

Natālija Suslova,
Stella Rezņikova Vorobjova

6. grupa

pirmsskolas skolotāja

Olga Rogonova

4., 5. grupa

pirmsskolas skolotājas

Ada Kīle, Darja Brovkina

4. grupa

psiholoģe

Jeļena Imaka

8. b

sākumskolas skolotāja

Elīna Kalēja

3. a

sākumskolas skolotāja

Irina Morozova

3.b

sākumskolas skolotāja

Marianna Rivoņenko

4. a

sākumskolas skolotāja

Anna Šaporenko

1. a

sākumskolas skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

1. b

sākumskolas skolotāja

Nataļja Goršanova

2. a

sākumskolas skolotāja

Larisa Borisova

2. b

sporta un veselības skolotāji

Darja Brovkina
Tatiana Kozlova,
Jurijs Azovskis

 

sporta un veselības, sporta skolotāja pirmskolā

Inta Briede

 

speciālais pedagogs

Tatjana Prokofjeva

 

sociālais pedagogs,  sociālo zinību skolotāja

Kristīne Avota

9. a

vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

Olga Hoļme