Skolotāji un personāls

Meklēt

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Klases audzinātāja

direktore

Andžela Zubkovska

 10.a

direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Karavajeva

 

direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas skolotāja

Daila Labrence

9.b, 12.a

direktores vietniece izglītības jomā

Andra Mančasa

 11. a

Dabaszinību, ģeogrāfijas skolotāja

Olga Vasiļjeva

 

angļu valodas skolotāja

Irina Beļeviča

9.a

angļu valodas skolotājas

Natālija Bartuša Klavdija Šilova

 

vācu un angļu valodas skolotāja

Ilga Migla

 

ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Inese Vīksniņa

 

informātikas un datorikas skolotāja

Vineta Fedosenko

9.b

informātikas un datorikas skolotājs

Vitālijs Ivanovs

 

krievu valodas un literatūras skolotāja

Larisa Rodika

6. b

krievu valodas un literatūras skolotāja

Žanna Kupčika

7. a

ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Irina Lipska

 

latviešu valodas un literatūras skolotājas

Veronika Ramāne, Ligita Priede

Zigrīda Lagoša

 

latviešu valodas un literatūras skolotājas

Baiba Livčāne

5.a

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Olga Karpova

7. b

Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja

Taisija Jegorova

9. a

Latvijas un pasaules vēstures skolotājs

Andrejs Krjukovs

 

logopēde

Doloresa Minkeviča

 

Matemātikas, fizikas un projicēšanas metožu skolotāja

Jūlija Risņika

 

matemātikas skolotāja

Olga Burņina

8. b

matemātikas skolotāja

Tatjana Sokolova

 

matemātikas un bioloģijas skolotāja

Karīna Staško

7. a

Uzņēmējdarbības

 pamatu skolotājs

Andris Čuda

 

bibliotekāre, mājturības, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Irina Kļimanova

6. a

mājturības, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs

Pāvels Rošiors

 

mūzikas skolotājas

 Ketija Davidone

 Marina Čermaka

 

pirmsskolas skolotājas

Svetlana Noskova, Jeļena Rodeviča

5. grupa

pirmsskolas skolotājas

Natālija Suslova, Stella Rezņikova Vorobjova

6. grupa

pirmsskolas skolotāja

Olga Rogonova

4., 5. grupa

pirmsskolas skolotājas

Ada Kīle, Zanda Juzjuka

4. grupa

psiholoģe

vakance

 

sākumskolas skolotāja

Elīna Kalēja

1. b

sākumskolas skolotāja

Irina Morozova

4.b

sākumskolas skolotāja

Marianna Rivoņenko

1. a

sākumskolas skolotāja

Anna Šaporenko

2. a

sākumskolas skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

2. b

sākumskolas skolotāja

Nataļja Goršanova

3. a

sāku mskolas skolotāja

Larisa Borisova

3. b

sporta un veselības skolotāji

 Darja Brovkina Līga Patupa

 Inta Briede Jurijs Azovskis

4.a

speciālais pedagogs

Tatjana Prokofjeva

 

sociālais pedagogs,  sociālo zinību skolotāja

Kristīne Avota

vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

Katrīna Tračuma

 

Ieņemamais amats


Vārds, uzvārds


Klases audzinātāja


Direktore


Andžela Zubkovska


 10.a


Direktores vietniece izglītības jomā


Viktorija Karavajeva


 


Direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas skolotāja


Daila Labrence


9.b, 12.a


Direktores vietniece izglītības jomā


Andra Mančasa


 11. a


Dabaszinību, ģeogrāfijas skolotāja


Olga Vasiļjeva


 


Angļu valodas skolotāja


Irina Beļeviča


9.a


Angļu valodas skolotājas


Natālija Bartuša
Klavdija Šilova


 


Vācu un angļu valodas skolotāja


Ilga Migla


 


Ķīmijas un bioloģijas skolotāja


Inese Vīksniņa


 


Informātikas un datorikas skolotāja


Vineta Fedosenko


9.b


Informātikas un datorikas skolotājs


Vitālijs Ivanovs


 


Krievu valodas un literatūras skolotāja


Larisa Rodika


6. b


Krievu valodas un literatūras skolotāja


Žanna Kupčika


7. a


Ķīmijas un veselības mācības skolotāja


Irina Lipska


 


Latviešu valodas un literatūras skolotājas


Veronika Ramāne,
Ligita Priede
Zigrīda Lagoša


 


Latviešu valodas un literatūras skolotājasBaiba Livčāne


5.a


Latviešu valodas un literatūras skolotāja


Olga Karpova


7. b


Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja


Taisija Jegorova


9. a


Latvijas un pasaules vēstures skolotājs


Andrejs Krjukovs


 


Logopēde


Doloresa Minkeviča


 


Matemātikas, fizikas un projicēšanas metožu skolotāja


Jūlija Risņika


 


Matemātikas skolotāja


Olga Burņina


8. b


Matemātikas skolotāja


Tatjana Sokolova


 


Matemātikas un bioloģijas skolotāja


Karīna Staško


7. a


Uzņēmējdarbības


 pamatu skolotājs


Andris Čuda


 


Bibliotekāre, mājturības, dizaina un tehnoloģiju skolotāja


Irina Kļimanova


6. a


Mājturības, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs


Pāvels Rošiors


 


Mūzikas skolotājas


 Ketija Davidone


 Marina Čermaka


 


Pirmsskolas skolotājas


Svetlana Noskova,
Jeļena Rodeviča


5. grupa


Pirmsskolas skolotājas


Natālija Suslova,
Stella Rezņikova Vorobjova


6. grupa


Pirmsskolas skolotāja


Olga Rogonova


4., 5. grupa


Pirmsskolas skolotājas


Ada Kīle, Zanda Juzjuka


4. grupa


Psiholoģe


vakance


 


Sākumskolas skolotāja


Elīna Kalēja


1. b


Sākumskolas skolotāja


Irina Morozova


4.b


Sākumskolas skolotāja


Marianna Rivoņenko


1. a


Sākumskolas skolotāja


Anna Šaporenko


2. a


Sākumskolas skolotāja


Jeļizaveta Bizjajeva


2. b


Sākumskolas skolotāja


Nataļja Goršanova


3. a


Sāku mskolas skolotāja


Larisa Borisova


3. b


Sporta un veselības skolotāji

 Darja Brovkina
Līga Patupa
Inta Briede
Jurijs Azovskis


4.a


Speciālais pedagogs


Tatjana Prokofjeva


 


Sociālais pedagogs,  sociālo zinību skolotāja


Kristīne Avota


Vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja


Katrīna Tračuma