SPKC “Pārgalvības cena. Nelec!”

 Lai skaidrotu sabiedrībai drošas atpūtas pie un uz ūdens nozīmi, kā arī aicinātu aizdomāties par sekām, kādas var rasties pārgalvīgas rīcības rezultātā, lecot uz galvas ūdenī, SPKC īsteno informatīvu kampaņu “Pārgalvības cena. Nelec!”. 

      Lēcieni uz galvas ūdenī ir vieni no biežākajiem mugurkaula traumu cēloņiem Latvijā un nereti beidzas ar noslīkšanu vai smagu traumu, tiek ietekmēta cilvēku spēja kustēties un veikt pašaprūpi, neatgriezeniski samazinot dzīves kvalitāti.  

     Noslīkušo un smagu traumu guvušo statistikā ir arī bērni un jaunieši. Tāpēc ir ļoti būtiski jau šajā vecumā skaidrot bērniem un jauniešiem drošas atpūtas pie un uz ūdens principus un sekas, ar kādām var nākties saskarties pārgalvīgas rīcības rezultātā. 

Drošas atpūtas pie ūdens pamatprincipi: 

  1. Neej peldēties, ja esi lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, ja esi tikko paēdis vai stipri sakarsis saulē. 
  2. Nekad nelec uz galvas ūdenī! Nelec arī tad, ja tā esi darījis iepriekš. Nelec ūdenī arī uz kājām, īpaši nepazīstamās ūdenstilpnēs. 
  3. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem, īpaši bērniem! 
  4. Nekad nepeldies viens! Peldies tikai tad, ja krastā ir cilvēki (nelaimes gadījumā viņi varēs palīdzēt). 
  5. Ūdenī vislabāk iebrist. Tikai tā var pārliecināties par ūdenstilpnes pamatu. 
  6. Peldi tuvu un paralēli krastam – lai iebrienot ūdens sniedzas līdz krūtīm. 
  7. Objektīvi izvērtē savas peldēšanas spējas – necenties pārpeldēt upi, ezeru vai jūru. Neizaicini to darīt citus. 
  8. Peldēšanai vislabāk izvēlies oficiālu peldvietu, kas ir droša, speciāli izveidota un labiekārtota. 
  9. Ja šādas vietas nav, pirms peldēšanās pārbaudi ūdenstilpnes gultni, vai tā nav bedraina, dūņaina, akmeņaina. Atceries, ka ūdenstilpnes gultne var būt mainīga. 
  10. Atpūšoties pie ūdens, bērni ir nepārtraukti jāuzrauga.