“Pētniecība un izglītība”

Š.g. 24.03., 28.04., 19.05. 7.a. un 7.b klases skolēni piedālās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” Projekta Nr.NFI/IC/VIAA/2020/2 “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā”

   Katrai nodarbībai bija atsevišķa tēma.

24.03. nodarbības tēma – “Cilvēka iekšējie orgāni”.

      Šajā nodarbībā skolēniem bija iespēja ne tikai iegūt pamata informāciju par cilvēka ķermeni un iekšējiem orgāniem, bet, pašiem darbojoties, dziļāk izprast gremošanas sistēmas darbības principus. Interaktīvi, izmantojot mūsdienīgus risinājumus, jaunieši 60 minūtes aktīvi darbojās, veidojot izpratni par sava ķermeņa darbību un veselīga dzīvesveida nozīmi.

Skolēniem bija unikāla iespēja nodarbības gaitā izskatīt un patstāvīgi preparēt cūkas gremošanas orgānus.

Ekskursijas gaitā pa Zirgu salu skolēni iepazinās ar Liepājas ezera un Zirgu salas vēsturi un izcelsmi. Apmeklēja putnu skatu torni.

28.04. nodarbības tēma – “Biotehnoloģija” .

        Nodarbībā par biotehnoloģiju skolēni darbojās Dabas mājas vides zinātņu laboratorijā un iepazina biotehnoloģijas principus, vērojot, kā darbojas instalācija “Akvaponika”, kas ir patstāvīga bioloģiskā sistēma, inovatīva metode, kurā zivkopība un dārzkopība viena otru papildina. Nodarbības laikā skolēni ieguva iemaņas jaunas iekārtas izgatavošanā, tādā veidā redzot, kā notiek mijiedarbība starp nozarēm un kā teorētiskās bioloģijas, ķīmijas un fizikas tehnoloģiju zināšanas tiek pielietotas praksē, inovatīvu produkta tapšanā. Skolēni veica eksperimentus ar ūdeni, noskaidroja PH līmeni ūdenim. Iepazīstināja ar hidroponikas sistēmas uzbūvi.

Ekskursijas gaitā ar speciālajām optikas ierīcēm vēroja putnu ligzdošanas vietas u.c.

Cilvēka iekšējie orgāni

19.05. – nodarbības tēmas:

 1. “Zooloģija zem lupas”

      Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja aplūkot tuvāk tepat Zirgu salas apkārtnē un ezera vidē sastopamus mazākos dzīvos organismus. Skolēni guva pieredzi par pētniecības procesu, tas ir, veica dzīvo organismu ievākšanu, izmantojot dažādus rīkus, veica apkārtējās vides novērojums un, izmantojot lupas vai mikroskopus, iepazina dzīvnieku valsts daudzveidību, sākot no kukaiņiem, gliemjiem, vēžveidīgiem, zirnekļveidīgiem un beidzot pat ar zooplanktonu.

  1. “Zemes slāņu izpēte”

      No kā sastāv mūsu planēta Zeme? Vai Zemes centrs tiešām ir šķidrs? Kas ir un ko dara ģeologs? Tik daudz un vēl vairāk jautājumu apvij zemes dzīles, kurās ielūkoties ne vienmēr ir iespējams!

Šos un citus zemeslodes noslēpumus nodarbībā skolēni atklāja, veidojot izpratni par dažādām sakarībām uz planētas Zeme. Nodarbībā veica simulācijas un prototipēšanu, lai labāk izprastu teorētiskos aspektus, notika diskusija par cilvēku ietekmi uz zemi un meklējām risinājumus, lai atstātu pēc iespējas pozitīvāku ietekmi un zemes augšējiem slāņiem.