Ekskursija uz Ķemeru parku

25. aprīlī, pirmsskolas 5. grupas audzēkņi kopā ar savām skolotājām devās ekskursijā uz Ķemeru vēsturisko parku, kur tika organizēta interesanta integrētā āra nodarbība ” Jūrmalas skaistākās vietas.”       

     Bērniem bija iespēja ne tikai  iepazīties ar dažādiem dabas objektiem, vēsturiskajiem pieminekļiem un noklausīties skolotājas stāstu par parka atjaunošanu, bet arī pastrādāt patstāvīgi. Pirmsskolēni ar lielu interesi pētīja sēravota ūdeni, lai noteiktu ūdens smaržu un krāsu, zīmēja Sēravota sargu –  ķirzaciņu, skaitīja kokus pie ūdenstorņa, mērīja ozola zaru garumu utt.  Ar prieku  bērni apmeklēja jauno rotaļu laukumu.    

   Ekskursijas gaitā valdīja jautra draudzīga atmosfēra, kas ne tikai sekmēja bērnu kritiskās domāšanas un jaunrades attīstību, bet arī nostiprināja viņu sadarbības prasmes.  Nobeigumā improvizēta piknika laikā pirmsskolēni dalījās ar saviem iespaidiem par redzēto un dzirdēto. 

 Pirmsskolas skolotāja S.Noskova