Vasaras nometne

Skola organizē vasaras nometni skolēniem, kuri mācību gada laikā cītīgi un labi mācījās, aizstāvēja skolas godu mācību priekšmeta olimpiādēs, konkursos vai sacensībās, bija aktīvi, iesaistījās dažādās ārpusstundu aktivitātēs klasē un skolā. Ir draudzīgi, atsaucīgi, iejūtīgi, uzņemas atbildību, strādā komandā.

Mežmalas vidusskolas 4. – 7. klašu skolēn! Ja atbilsti šiem kritērijiem un vēlies nedēļu pavadīt darbojoties nometnē, līdz 5. maijam piesakies pie savas klases audzinātājas.

6. maijā tiks paziņots, vai esi uzņemts Mežmalas vidusskolas vasaras nometnē “Laiks izaicinājumam”.

A.Mančasa, direktores vietniece izglītības jomā