Matemātikas nedēļa sākumskolā

No 19. līdz 22. aprīlim skolā notika matemātikas nedēļa sākumskolā, ar mērķi veicināt interesi par matemātiku, kā arī sekmēt pētniecisko un radošo darbību, attīstīt prasmes, zinātkāri, loģisko un radošo domāšanu.

Nedēļas laikā skolēni iepazina matemātikas jautro un aizraujošo pusi. Katru dienu matemātikas stundu laikā ikvienam bija iespēja sacensties, risinot atjautības uzdevumus. Pirmklasnieki zīmēja savu mīļāko ciparu, stāstīja par to. Otrklasnieki iepazīstinājās ar tangramu (saliekama puzle, kas sastāv no septiņām plakanām figūrām, kuras, saliekot kopā, veido vienu). 3.-4.klašu skolēni pārbaudīja savu atmiņu, vērīgumu un prasmi rēķināt galvā.

Nedēļas ietvaros notika daudzas praktiskās darbnīcas ”Šifrēšanas stacija”, “Mākslinieciska stacija”, “Mācies, atkārto reizināšanu!” ,“Ģeometriskais ornaments”, plakātu un avīžu konkursi „Matemātika ir visur”, “Izklaidējošā matemātika’’. Par visinteresantāko nodarbi skolēni atzina matemātikas rēbusus. 

Piektdiena, 22.04,  tika veltīta  matemātikas viktorīnām un apbalvošanai. Paldies visiem skolēniem par aktīvu iesaistīšanos un sākumskolas skolotājām par  šīs nedēļas organizēšanu.

Sākumskolas MK vadītāja J.Bizjajeva