Literāri – muzikālais vakars “Sudraba laikmeta dzeja”

2022. gada 29.martā mūsu skolā notika literārais vakars “Sudraba laikmeta dzeja” 9.-12.klašu skolēniem. Pasākumu organizēja un novadīja krievu valodas un literatūras skolotāja  L.Rodika kopā  ar 12. klases skolēniem.

               Pateicoties šādiem vakariem, dzejnieku dzīve un daiļrade skolēniem paliks atmiņā uz ilgu laiku. Šādi pasākumi ieaudzina mīlestību pret kultūru, mākslu un literatūru, rada apstākļus estētiskās gaumes un augstas morāles veidošanai. Šī darbība attīsta bērnu izziņas, komunikācijas un radošās spējas.

               Vakara vadītāji Sofija Viļenska un Artjoms Lorencis, izmantojot elektronisku prezentāciju, iepazīstināja klātesošos ar dzejnieku dzīvi un daiļradi, pastāstīja daudz interesantu faktu no biogrāfijas, deklamēja dzeju.

               Vakara pasākumā 12. klases skolēnu izpildījumā izskanēja izcilo krievu dzejnieku Valērija Brjusova, Vladimira Majakovska, Aleksandra Bloka, Annas Ahmatovas, Nikolaja Gumiļova, Sergeja Jeseņina, Marinas Cvetajevas, Zinaīdas  Gipiusas  labākie dzejoļi. 

               Viss noritēja viegli un dabiski, radošā un brīnišķīgā atmosfērā. Bija jūtams, ka tika paveikts kolosāls darbs:  skanēja mūzika, tika izpildīti deju numuri, kurus bija sagatavojuši 8.b klases skolnieces Gazina Ksenija un 11.a klases Smirniha Milana.

               Pasākums tika noorganizēts augstā līmenī.