Latvija skaitļos

Valsts svētkiem veltītie pasākumi liek vairāk aizdomāties par Latvijas skaistumu un bagātību no dažādiem redzes punktiem,  arī caur skaitļiem, procentiem un matemātiku. No 15. līdz 17. novembrim Mežmalas vidusskolā matemātikas stundas “Latvija skaitļos” tika veltītas svētkiem. Šīs mācību stundas raksturo daudzveidīgas skolēnu aktivitātes, izzinot Latvijas dabu, cilvēkus, vēsturi, kultūru, izmantojot matemātiskus jēdzienus un izteiksmes. Skolēni stundās meklēja Latvijas pilsētu dibināšanas gadus, izmantojot matemātiskas izteiksmes, kā arī paplašināja zināšanas par Latviju, meklējot informāciju tabulās un diagrammās. Salīdzināja statistikas datus un secināja, kā izmainījās Latvija laika griezumā. Skolēni bija gandarīti par paveikto darbu, jo izrādās arī matemātikas stundās var tik daudz uzzināt jauna par mūsu dzimteni – Latviju.

 Matemātikas skolotāja K.Staško