Svinīgā stunda Latvijai!

Kā jau pirms lieliem svētkiem, 5.a klases skolēni sociālo zinību un vēstures stundās cītīgi un ar interesi gatavojās Latvijas dzimšanas dienai – runājot par mūsu Latviju un dzimto pilsētu Jūrmalu. Stundu vadīja  skolēni, kuri sagatavoja prezentācijas par Jūrmalas kultūras pieminekļiem  un muzejiem. Bērni uzzināja, ka  Latvijā daudzus kultūras pieminekļus var atpazīt pēc tiem piešķirtās zīmes.  Īpaši  patika uzdevums, kur audzēkņi pašu veidoto Latvijas karti papildināja ar atzīmēm par savu dzīvesvietu.

Piederības un kopības sajūta valdīja šajā stundā – mēs dzīvojam Latvijā, Jūrmalā. Mēs zinām savas pilsētas vēsturi. Cienīsim un leposimies ar savu zemi!

Sociālo zinību un vēstures skolotāja J.Bizjajeva