Dabaszinību nedēļa sākumskolā


Dabaszinību nedēļas laikā sākumskolas skolēni pārbaudīja apgūtās zināšanas un prasmes dažādās jomās.
Mācību nedēļas garumā no 1. līdz 5.novembrim skolas gaitenī viesojās katras klases zīmētie un veidotie krāšņākie zaķi, no skolēnu darbiem tika izveidota izstāde. Skolēni uzzināja, kas ir Latvijas gada dzīvnieks 2021, kā arī bērni bija izbrīnīti, ka ir divu veidu zaķi – pelēkais zaķis un baltais zaķis. Vizuālās mākslas stundā zaķi tika arī zīmēti. Latviešu valodā papildinājām vārdu krājumu, atpazīstot, nosaucot un uzrakstot Latvijai raksturīgos augus un dzīvniekus. Dizaina un tehnoloģiju stundās apbrīnojām skaisto Latvijas dabu un papildinājām to ar latvju rakstu zīmēm. 2.b un 3.b klases skolēni izveidoja kolāžu ar dabas simboliem.
Nodarbībās brīvā dabā  mērījām ozolu skolas pagalmā, noteicām attālumu ar dažādiem paņēmieniem – mērot ar pēdām, nosakot pēc acumēra, mērot ar mērlenti, kā arī novērojām  laikapstākļus tuvākajā apkārtnē, mērot gaisa temperatūru, nosakot nokrišņu veidu, mākoņainību un vēja stiprumu. Skolotāja Jelizaveta Bizjajeva izgatavoja lietusmērītāju jeb pluviometru (no latīņu: pluvia — ‘lietus’ un grieķu: μέτρον (métron) — ‘mērs’) – ierīci šķidro nokrišņu (lietus) daudzuma mērīšanai. Skolotāja Larisa Borisova sagatavoja viktorīnu par Latvijas nacionālajiem dabas simboliem. Katrā klašu grupā bija savi uzvarētāji, kuri ar vecāku atbalstu saņēma balvas.
Šajā nedēļā ikviens sākumskolas skolēns varēja kļūt par pētnieku.
Paldies visiem skolēniem un sākumskolas audzinātājām par ieguldīto darbu!

Sākumskolas MK vadītāja J.Bizjajeva