Rudens darbi pirmsskolā

                   Šogad rudens pirmsskolā bija nedaudz citādāks, jo izpalika lielais rudens Miķeļdienu pasākums. Tomēr neskatoties un ierobežojumiem un jauno kārtību darbā un nodarbību organizēšanā, pirmsskolā rudens darbiņi neizpalika, tie bija krāsainu un interesantu notikumu piepildīti.

            Tika rīkotas bērnu dabu izstādes, organizētas tematiskas nodarbības, rīkotas izzinošas pastaigas dabā. Īpašu vērību šogad pedagoģes velta latviešu valodas apmācībai, tāpēc bērni mācījās gan dziesmas un dzejoļus un tika uzsākta padziļināti apgūt – tematiskā vārdnīca, ar kuru arī vecākiem ir iespēja iepazīties un palīdzēt savam bērnam.

 Pirmsskolas grupu bērniem bija lieliska iespēja pievienoties Mežmalas skolas skolēnu kopīgajam pasākumam laukā, kurā katra grupa veidoja savu rudens saktu no dabas materiāliem.

Pirmsskolas MK vadītāja A.Zubkovska