Drošības mēneši skolā

Lai bērni augtu veseli un laimīgi, viens no nosacījumiem ir zināt un ievērot dažādus drošības noteikumus. Skolēni atgriežoties skolā pēc vasaras brīvlaika atsauc atmiņā drošības jautājumus, tāpēc arī septembri un oktobri mūsu skolā dēvē par drošības mēnešiem.

Šajā laikā aktualizējām  dažādas tēmas, saistītas ar drošību uz ceļa un sev apkārtējā vidē, apspriedām drošības noteikumus skolas teritorijā būvdarbu laikā, par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru “Zvani-112” un,  protams, atgādinājām arī par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai mazinātu saslimšanu ar Covid – 19, tādējādi  pilnveidojām skolēnu prasmes izvērtēt un atbilstoši rīkoties dažādās dzīves  situācijās. Vislielāko ieguldījumu drošības noteikumu apguvē sniedz klases audzinātāji.  


Skolas vairākās klasēs viesojās Jūrmalas policijas inspektores, kuras gan informēja par drošību gan arī tikšanās reizē ar skolēniem pārrunāja noteikumus, kurus nedrīkst aizmirst ikdienā,  lai paši būtu drošībā un varētu pasargāt arī citus. Skolas medmāsas vairākkārt veica izglītojošos pasākumus gan darbiniekiem gan skolēniem: mācīja par pareizu masku lietošanu, praktiski demonstrēja rīcību pirmās palīdzības sniegšanā, konsultēja par higiēnu un veselību, kā arī regulāri sekoja, kā tiek ievēroti drošības noteikumi skolā.