Mācību ekskursija uz Dabas muzeju

Rudens krāsām un piedzīvojumiem bagātu Ekskursiju dienu 23. septembrī aizvadīja 2.b un 3.b klases skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām un vecāku pārstāvjiem. Skolnieki devās uz Dabas muzeju Rīgā.

 Dabas muzejā skolēni dalījās divas grupās. 2.klase apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību “Daudzveidīgā pasaules daba”.  Ekskursijas mērķis bija skolēniem iepazīties ar Latvijā sastopamajiem putniem, kā arī dažādiem pasaulē sastopamajiem dzīvniekiem. 3.klase ielūkojās daudzveidīgajās ūdeņu ekosistēmās, iepazinās ar biežāk sastopamajiem ūdens iemītniekiem. Trešklasnieki nodarbībā ļoti labi strādāja, atceroties jau mācīto par klimata joslām un Zemes griešanos ap savu asi, kā arī uzzināja daudz jauna par kontinentiem, to klimata joslām, augu un dzīvnieku valsti. Skolēni  uzzināja kā atšķirt tīru ūdeni no piesārņota. Pēc muzeja nodarbībām skolēni apskatīja visu muzeju un tajā izvietotās ekspozīcijas. Bērni teic, ka Dabas muzejā ļoti paticis darboties uz velosipēda, kas ražo elektrību, patikusi minerāliežu ekspozīcija. Bērniem bija  iespēja iedziļināties augu, koku un sēņu sugu aprakstos, tuvāk iepazīstot jaunas un jau zināmas sugas, kā arī pētīt objektus tuvplānā caur palielināmo stiklu. Pārsteigumu sagādāja  kukaiņu pasaule un pingvīnu augums.  

Tika apmeklēts arī  ir viens no krāšņākajiem  parkiem – Vērmanes  dārzs, kas atrodas Rīgas centrā, kur skolēni tika iepazīstināti ar  pieminekli Latvju dainu tēvam Krišjānim Baronam.

Turpinām baudīt dabu, uzkrāt pozitīvas emocijas, paplašināt savu redzesloku un pieredzēt Latviju!

 

Skolotājas L.Borisova, J.Bizjajeva