Jaunumi

Labās prakses piemērs no svešvalodu skolotājām

Svešvalodu metodiskā komisija dalās pozitīvā pieredzē – tiešsaistes angļu valodas stundas organizēšana sākumskolā par tēmu “Skaitļi no 10 līdz 100”. Nodarbības 3.a un 3.b klasēs novadīja skolotājas N.Bartuša un K.Šilova. Tika veiksmīgi īstenota starppriekšmetu saikne angļu valodā un matemātikā – saskaitīšanā un  matemātisko darbību veikšanā. Skolēni guva pozitīvas emocijas stundā, interesantāk, atraktīvāk un radošāk  apguva tēmu tiešsaistē attālinātu mācību laikā. Tas skolēnos izraisīja lielu interesi un palielināja bērnu aktivitāti stundā.

Nodarbību izstrādāja angļu valodas skolotāja N.Bartuša un piedāvāja kolēģiem. Ar pedagogu sadarbību un  atbalstu nonācām pie sev jaunas un noderīgas idejas un attīstījām ieradumu sekmīgi darboties daudzvalodu vidē (angļu, latviešu, krievu valoda).

Informāciju sagatavoja MK vadītāja, skolotāja K. Šilova

X
wpChatIcon