Jaunumi

Krāsainie rudens darbi pirmsskolā

Rudens nāk, rudens nāk

Birst lapiņas dzeltēdamas.

Krāsainie rudens darbi pirmsskolā

            Septembra un oktobra mēneši Mežmalas pirmsskolā bija krāsainu un interesantu notikumu piepildīti. Pirmsskolas pedagoģes sadarbojoties un plānojot darbu, vienojās par metodisku pasākumu un aktivitāšu rīkošanu grupās, kā arī par praktisku pieredzes apmaiņu vadot nodarbības citas grupas bērniem.

            Tika sarīkotas gan bērnu dabu izstādes grupās gan arī kopīga pirmsskolas izstāde “Lietussargi rudenī”.  Katrā grupā tika sarīkoti Rudens svētki. Bērni aktīvi piedalījās rotaļās un dziesmu dziedāšanā, sadarbojās ar grupas biedriem. Jautrību svētkos radīja ciemiņš – Rudentiņš. Bērni  ar prieku gāja rotaļās, skandināja tautasdziesmas un dzejoļus par rudeni, dejoja, iesaistījās dialogos ar ciemiņiem, minēja mīklas par rudens veltēm, pilnveidojot klausīšanās un runāšanas prasmes latviešu valodā. Bērniem bija lieliska iespēja kārtīgi izdancoties un izdziedāties. 6.grupā ciemos pie bērniem atnāca arī divi kaķīši – Mincis un Runcis, kuri ne tikai uzjautrināja visus, bet arī mudināja pirmsskolēnus atcerēties, cik skaists, interesants un bagāts gadalaiks ir rudens.

Oktobra pēdējā nedēļa bija īpaši darbīga – tika organizētas praktisko nodarbību darbnīcas, kuru laikā pedagoģes dalījās savā pieredzē, kā bērniem organizēt praktiskās darbnīcas, kuru laikā bērni pēta, salīdzina, veido, min un pats svarīgākais – domā. Rudens darbnīcās mūsu bērni pētīja, šķiroja un zīmēja koku lapas, veidoja praktiskus darbus izmantojot rudens dabas materiālus, no auļiem un dārzeņiem gan veidoja rudens krelles gan gatavoja cienastu jeb “veselīgos ežukus”, tika laisti ūdenī peldēt no koku mizas veidoti kuģīši un meklētas atbildes uz āķīgiem jautājumiem.

Lai šis rudenīgais laiks visiem būtu piepildīts ar prieku un krāsām! 

Pirmsskolas skolotājas Stella un Svetlana

X
wpChatIcon