Literāri – muzikālais vakars “Sudraba laikmeta dzeja”

Literāri-mūzikālais vakars

2022. gada 29.martā mūsu skolā notika literārais vakars “Sudraba laikmeta dzeja” 9.-12.klašu skolēniem. Pasākumu organizēja un novadīja krievu valodas un literatūras skolotāja  L.Rodika kopā  ar 12. klases skolēniem.                Pateicoties šādiem vakariem, dzejnieku dzīve un daiļrade skolēniem paliks atmiņā uz ilgu laiku. Šādi pasākumi ieaudzina mīlestību pret kultūru, mākslu un literatūru, rada apstākļus estētiskās gaumes … Lasīt tālāk