Under Construction

Kanceleja tel. 67739651. Mob.: 28374899
E-pasts: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
Adrese: Rūpniecibas iela 13

@ 2021 Mežmalas vidusskola