Sociālo zinību stunda

Atzīmējot Latvijas valsts 103. gadadienu 6.a un 6.b klašu skolēni sociālo zinību stundā veidoja prezentācijas par tēmu “Latvijas dzimšanas diena un šīs dienas tradīcijas”. Populārākā šīs dienas tradīcija pēc daudzu skolēnu domām ir ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa Rīgā un svētku salūts.  Apzinot valsts svētku dienas tradīcijas, skolēni izmantoja vēstures  faktus un pastāstīja,  kā viņu … Lasīt tālāk

Vairojam enerģiju kopā – “Bērnu iedvesmas akadēmija”

Jūrmalas Mežmalas vidusskola sadarbībā ar Jūrmalas Futbola skolu apvienojās kopējā projektā “Bērnu iedvesmas akadēmija”. Projekta ietvaros Jūrmalas Futbola skola piedāvā bērniem apmeklēt bezmaksas vispārējās fiziskās sagatavotības treniņus ar futbola ievirzi. Sporta nodarbības palīdz bērniem mazināt stresu, uzlabo koncentrēšanās spējas un veicina produktivitāti mācībās. VFS treniņu metodes stiprina kaulus un muskuļus, attīsta un uzlabo līdzsvaru, kustības … Lasīt tālāk

No 22.marta līdz 26. martam skolā norisinājās angļu valodas nedēļa

Klasēs norisinājās dažādi konkursi, viktorīnas, tika veikti projekta darbi. Šo dažādo aktivitāšu mērķis bija parādīt, cik daudz un kādas zināšanas, prasmes skolēni apguvuši noteiktā laika posmā. Veidojot uzdevumus, skolotājas lielu uzmanību pievērsa tam, lai skolēniem tiktu dota iespēja attālinātajā mācību procesā parādīt komunikatīvās spējas, uzdevumi tika veidoti sasaistot veicamās darbības ar pielietojumu dzīvē, tika ņemts … Lasīt tālāk

Robotikas nodarbības mazākajiem

Pirmsskolas vecākajā grupā ir uzsāktas robotikas nodarbības, kuras papildus obligātajam pirmsskolas mācību procesam organizē skolotāji Jeļena un Vitālijs. Bērniem tas ir jauns, interesants un aizraujošs rotaļnodarbību veids, kuru laikā bērniem, attīstot loģisko domāšanu, uzmanības noturību, sakarību meklēšanu un pilnveidojot sadarbības prasmes, ir iespēja daudz darboties pašiem.   Pirmsskolas MK vadītāja

Diena bez datora (fotogalerija)

Skolēni un viņu vecāki   ar prieku izmantoja šo dienu, lai parūpētos par savu veselību- atpūtinātu prātu un acis no mācību slodzes. Visi tika aicināti atpūsties gan mājās, gan  dabā.  Iesūtītajās fotogrāfijās ir redzams, kā nu katrs izbaudīja brīnišķīgo dienu- slēpoja, slidoja, pūta burbuļus, veidoja sniega skulptūras, gatavoja ēdienus, zīmēja, brauca ar ragaviņām, pastaigājās gar jūru, … Lasīt tālāk

Remontdarbi Mežmalas vidusskolā

Ir noslēdzies viens no darbiem Mežmalas vidusskolas vides uzlabošanā. Ir izremontēta skolas virtuve, kurā uzstādītas mūsdienīgas iekārtas, nomainīta elektroinstalācija, ūdens un kanalizācijas sistēma, kā arī virtuvē un ēdamzālē iebūvēta jauna ventilācijas sistēma. Neskatoties uz ārkārtas stāvokli valstī un izaicinājumiem, kas radās remontdarbu laikā gan skolai, gan ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, jo bija jāturpina skolēnu un … Lasīt tālāk

Labās prakses piemērs no svešvalodu skolotājām

Svešvalodu metodiskā komisija dalās pozitīvā pieredzē – tiešsaistes angļu valodas stundas organizēšana sākumskolā par tēmu “Skaitļi no 10 līdz 100”. Nodarbības 3.a un 3.b klasēs novadīja skolotājas N.Bartuša un K.Šilova. Tika veiksmīgi īstenota starppriekšmetu saikne angļu valodā un matemātikā – saskaitīšanā un  matemātisko darbību veikšanā. Skolēni guva pozitīvas emocijas stundā, interesantāk, atraktīvāk un radošāk  apguva … Lasīt tālāk