Jaunumi

Svētku laiks 1. – 6.klasēs

Kamēr vecāko klašu skolēni mācās attālināti, sākumskola čakli strādā skolā. Gandrīz visās mācību stundās par godu Latvijas valsts svētkiem novembrī skolotājas kopā ar skolēniem centās radīt svētku noskaņu skolā un vairāk uzzināt: latviešu valodas stundās skolēni mācījās skaistus dzejoļus, spēlēja galda spēles, minēja burtu un krustvārdu mīklas par valsts svētkiem, pilsētām, dabu, veidoja rotājumus; matemātikas stundās risināja dažādus uzdevumus par Latvijas upēm piedalījās nodarbībā “Latvija skaitļos”; mājturībā aplicēja Latviju un  iepazinās ar rakstu zīmēm;  vizuālajā mākslā zīmēja dabu, krāsoja ģerboni un tautas tērpus, klases stundās skatījās  video “Karoga stāsts”, “Latvijas himna”,  filmu “25 ievērojamākās vietas Latvijā u.c., noformēja klases stendu, mūzikā – dziedāja skolas sadziedāšanās akcijas ieteiktās dziesmas.

Skolotāju un skolēnu paveiktais šajā laikā radīja svētku noskaņu un bērnu lepnumu par darbu.

.Sākumskola