Jaunumi

Esi redzams – lieto atstarotāju!

Iestājoties tumšākam laikam, mūsu skolā tiek aktualizēts jautājums par drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā.

Jau otro gadu novembra sākumā pasākumā  „Esi redzams, esi drošs!” 5. un 6. klašu skolēni gatavoja prezentācijas, filmēja video, veidoja sienas avīzes par satiksmes drošību un atstarotājiem. Labākie darbi tika sūtīti e-klasē sākumskolai, lai palīdzētu skolotajiem organizēt sarunu par drošību. 1.-4. klases skolēni  iemācījās, kā pareizi lietot atstarotājus. Skolotāji atgādināja, lai tumšajā laikā vizuāli nesaplūstu kopā ar apkārtni un ļautu autovadītājiem sevi laicīgi pamanīt, nepieciešams lietot atstarotāju, gaismu atstarojošu vesti vai apģērbu ar iestrādātiem gaismu atstarojošiem elementiem.

ESI REDZAMS – atstarotājs var izglābt dzīvību!

Tika rīkots arī foto konkurss “Esmu redzams – esmu drošs”, kura  mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par gaismu atstarojošo elementu nepieciešamību apģērbā. Visaktīvāk piedalījās 2.b klase ar  klases audzinātāju Larisu Borisovu. Skatītāju simpātiju balvu šoreiz ieguva skolotāja Olga Karpova. Esam pateicīgi Valsts policijai par noderīgajām dāvanām!

Sākumskolas MK vadītāja J.Bizjajeva

Konkurss-Esmu-redzams