Jaunumi

Bērnu nometne “Varavīksne” Mežmalas skolēniem

Sākumskolas skolēniem no 17. līdz 28.augustam Mežmalas skolā tika organizēta dienas nometne “Varavīksne”. Programma bija daudzveidīga – aktivitātes laukā, pie jūras, sporta zālē un laukumā, pārgājieni, ekskursija uz Dabas muzeju un pastaiga Rīgā, kā arī daudzveidīgas nodarbības ar pedagogiem.

Paldies skolas pedagogiem un darbiniekiem, kuri veltīja laiku un ieguldīja savu darbu, kā arī organizēja vasaras nometnes nodarbības sākumskolas skolēniem: sociālai pedagoģei Kristīnei, psiholoģei Jeļenai, karjeras konsultantei Irinai, sporta skolotājam Jurijam, svešvalodu skolotājām Irinai un Ilgai, informātikas skolotājiem Vitālijam un Vinetai, vizuālās mākslas skolotājai Olgai, medmāsām Vitai un Dainai.

Skolas administrācija