Jaunumi

Zinību diena !

Zinību dienas norise Mežmalas vidusskolā

Klases Laiks (sākums) Norises vieta Aktivitāte Atbildīgais
1.a 1.b 12.a 9.00 Skolas pasākumu zālē   Svinīgs pasākums Direktores vietniece izgl.jomā D.Labrence, klašu audzinātājas
9.30 Klašu telpās Klases stunda (Pēc klases stundas skolēni dodas mājās.) Klašu audzinātājas
2.a,b 3.a,b 4.a 5.a,b   10.00 Skolas sporta laukumā* Svinīgs pasākums Direktores vietniece izgl.jomā D.Labrence, klašu audzinātājas
10.30 Klašu telpās Klases stunda (Pēc klases stundas skolēni dodas mājās.) Klašu audzinātājas
6.a,b 7.a,b 8.a,b 9.a,b 10.a 11.a 11.00 Skolas sporta laukumā* Svinīgs pasākums Direktores vietniece izgl.jomā D.Labrence, klašu audzinātājas
11.30 Klašu telpās Klases stunda (Pēc klases stundas skolēni dodas mājās.) Klašu audzinātājas

*Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā – skolēni dodas uz klašu telpām, kur notiek svinīgs klases pasākums.

Vairāk informācijas par Zinību dienu: sazināties ar klases audzinātājām.