Day: 4. novembris, 2019

Latvijas svētku noskaņa skolā

Novembra mēnesis Mežmalas vidusskolā bija pasākumiem bagāts – viktorīnu, konkursu un izstāžu organizēšana, piedalīšanās Jūrmalas lāpu gājienā un Gaismas ceļa akcijā, svecīšu iedegšana pie skolas, kabinetu un gaiteņu noformēšana, tematiskas mācību stundas skolā un nodarbības pirmsskolā.  Patriotisko pasākumu cikls skolā noslēdzās ar Latvijas 101.dzimšanas dienai veltītu koncertu, kura ievadā skolēni…