Day: 17. oktobris, 2019

Skolotāju sadarbība latviešu un krievu valodas stundā

Uzsākot 5.klasi, skolēniem ir lielas pārmaiņas skolas dzīvē, klases audzinātāju maiņa, pāreja no viena skolotāja pie otra un pasniedz dažādus priekšmetus, kas rada satraukumu ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Kā bērns pieņems jaunus skolotājus? Kā notiks stundu darbs? Jautājumu sākumā ir daudz. 8.novembrī skolā bija iespēja apmeklēt 5.b klasē…