Es – Latvijas nākotnes veidotājs!

vestule_prezidents

Jau tradicionāli pirms valsts svētkiem Valsts prezidenta kanceleja organizē konkursu 5.–12. klašu skolēniem, kurā aicina bērnus un jauniešus iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu. Konkursa mērķis – veicināt jaunās paaudzes kritisko domāšanu, pilsonisko apziņu, izpratni par vienlīdzību sabiedrībā un patriotiskumu, vienlaikus arī interesi par Latvijas valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju. Šogad Mežmalas vidusskolas … Lasīt tālāk

Latvija skaitļos

Prezentācija par Latviju

Valsts svētkiem veltītie pasākumi liek vairāk aizdomāties par Latvijas skaistumu un bagātību no dažādiem redzes punktiem,  arī caur skaitļiem, procentiem un matemātiku. No 15. līdz 17. novembrim Mežmalas vidusskolā matemātikas stundas “Latvija skaitļos” tika veltītas svētkiem. Šīs mācību stundas raksturo daudzveidīgas skolēnu aktivitātes, izzinot Latvijas dabu, cilvēkus, vēsturi, kultūru, izmantojot matemātiskus jēdzienus un izteiksmes. Skolēni … Lasīt tālāk

Sociālo zinību stunda

Atzīmējot Latvijas valsts 103. gadadienu 6.a un 6.b klašu skolēni sociālo zinību stundā veidoja prezentācijas par tēmu “Latvijas dzimšanas diena un šīs dienas tradīcijas”. Populārākā šīs dienas tradīcija pēc daudzu skolēnu domām ir ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa Rīgā un svētku salūts.  Apzinot valsts svētku dienas tradīcijas, skolēni izmantoja vēstures  faktus un pastāstīja,  kā viņu … Lasīt tālāk

Svinīgā stunda Latvijai!

Kā jau pirms lieliem svētkiem, 5.a klases skolēni sociālo zinību un vēstures stundās cītīgi un ar interesi gatavojās Latvijas dzimšanas dienai – runājot par mūsu Latviju un dzimto pilsētu Jūrmalu. Stundu vadīja  skolēni, kuri sagatavoja prezentācijas par Jūrmalas kultūras pieminekļiem  un muzejiem. Bērni uzzināja, ka  Latvijā daudzus kultūras pieminekļus var atpazīt pēc tiem piešķirtās zīmes.  … Lasīt tālāk

Pirmklasnieku svētki

1. kl iesvētības

10.novembrī skolā notika pirmklasnieku svētki. Mazajiem skolniekiem tas bija kaut kas jauns, vēl nepiedzīvots un interesants. Ierasto mācību stundu vietā, spēlējām spēles, gājām rotaļās un dejojām, pirmklasnieki  bija sajūsmā  par pirmo diskotēku klasē. Kā skolēni atzina, tas esot bijis pats interesantākais notikums. Apsveikt pirmklasniekus atnāca  arī skolas direktore Andžela Zubkovska un direktores vietniece Daila Labrence.  … Lasīt tālāk

Dabaszinību nedēļa sākumskolā

Dabaszinību nedēļas laikā sākumskolas skolēni pārbaudīja apgūtās zināšanas un prasmes dažādās jomās.Mācību nedēļas garumā no 1. līdz 5.novembrim skolas gaitenī viesojās katras klases zīmētie un veidotie krāšņākie zaķi, no skolēnu darbiem tika izveidota izstāde. Skolēni uzzināja, kas ir Latvijas gada dzīvnieks 2021, kā arī bērni bija izbrīnīti, ka ir divu veidu zaķi – pelēkais zaķis … Lasīt tālāk

Rudens darbi pirmsskolā

Rudens darbi pirmsskolā

                   Šogad rudens pirmsskolā bija nedaudz citādāks, jo izpalika lielais rudens Miķeļdienu pasākums. Tomēr neskatoties un ierobežojumiem un jauno kārtību darbā un nodarbību organizēšanā, pirmsskolā rudens darbiņi neizpalika, tie bija krāsainu un interesantu notikumu piepildīti.             Tika rīkotas bērnu dabu izstādes, organizētas tematiskas nodarbības, rīkotas izzinošas pastaigas dabā. Īpašu vērību šogad pedagoģes velta latviešu … Lasīt tālāk

Drošības mēneši skolā

Lai bērni augtu veseli un laimīgi, viens no nosacījumiem ir zināt un ievērot dažādus drošības noteikumus. Skolēni atgriežoties skolā pēc vasaras brīvlaika atsauc atmiņā drošības jautājumus, tāpēc arī septembri un oktobri mūsu skolā dēvē par drošības mēnešiem. Šajā laikā aktualizējām  dažādas tēmas, saistītas ar drošību uz ceļa un sev apkārtējā vidē, apspriedām drošības noteikumus skolas … Lasīt tālāk

Krāsainā nedēļa 1.b klasē

krasaina_nedela

1.b klase nedēļu no 11.10.-15.10. pavadīja rudens krāsu zīmē.
Tika aktualizētas rudens krāsas, to nozīme dabā un cilvēku dzīvē. Uzzinājām, kā dažādas krāsas var ietekmēt mūsu ikdienu.